Schenkingsvrijstelling Eigen woning in 2017

28/02/2017

Voor 2017 zijn de schenkingsvrijstellingen verruimd.

Jaarlijkse vrijstelling voor kinderen die een schenking ontvangen van hun ouders.
In 2017 mag een ouder aan elk van de kinderen maximaal € 5.320 mag schenken, zonder dat het kind hierover belasting hoeft te betalen.

Daarnaast gelden er enkele bijzondere vrijstellingen, bijvoorbeeld in verband met studie. Eén van die bijzondere vrijstellingen is met ingang van 1 januari 2017 de schenking ten behoeve van de financiering van de eigen woning.

Deze heeft als doel om jongeren tegemoet te komen bij de financiering van de woning. Onder een aantal voorwaarden mogen deze jongeren namelijk eenmalig een bedrag van maximaal € 100.000 ontvangen voor de financiering van hun woning, zonder dat zij over het geschonken bedrag belasting hoeven te betalen. Wel gelden hiervoor een aantal beperkingen:

BEPERKING AAN LEEFTIJD
Om deze bijzondere schenking van maximaal € 100.000 te kunnen ontvangen, zonder hierover belasting te hoeven betalen, moet de ontvanger een leeftijd hebben tussen de 18 en 40 jaar. Heeft de verkrijger de leeftijd van 40 jaar al bereikt, dan geldt de vrijstelling alleen wanneer diens levenspartner jonger is dan 40 jaar. Het bedrag zelf hoeft in die situatie dan overigens niet aan deze partner te worden geschonken.

BEPERKING AAN BESTEDING
Om voor de eenmalige schenkingsvrijstelling in aanmerking te komen moet de schenking worden gebruikt voor “de eigen woning”. De vrijstelling geldt dus niet, wanneer het bedrag wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto. De fiscus verstaat bij deze vrijstelling onder het begrip “eigen woning” onder meer de volgende zaken:

  • De schenking van het pand zelf. Bijvoorbeeld omdat het pand voorheen eigendom was van de ouders.
  • De schenking van een geldsom die besteed wordt aan aankoop, onderhoud en/of verbetering van de eigen woning.
  • De schenking van een geldsom ten behoeve van de afkoop van rechten van erfpacht en opstal.
  • De schenking van een geldsom om daarmee (een deel) van de bestaande hypotheek af te lossen

Belangrijk hierbij is, dat het gaat om een schenking die door de ontvanger wordt gebruikt voor de financiering van een woning waarin hij zelf woont of gaat wonen. Hierop is echter één uitzondering. De schenkingsvrijstelling geldt ook, wanneer het bedrag wordt gebruikt om de restschuld te financieren van een lening voor een woning waarin de ontvanger zelf niet meer woont. Deze situatie doet zich voor, als de oude woning wordt verkocht en de verkoopopbrengst minder is dan het restant van de hypotheek. Deze schenkingsvrijstelling geldt dan dus ook als het geschonken bedrag wordt gebruikt om deze schuld af te lossen.

De schenkingsvrijstelling geldt niet, als het geschonken bedrag wordt gebruikt voor de financiering van een woning waarin de ontvanger zelf niet woont of gaat wonen, maar door de ontvanger wordt verhuurd.

SCHENKING SPREIDEN OVER DRIE JAAR
Om voor de schenkingsvrijstelling in aanmerking te komen mag het bedrag in één keer worden verkregen. Het bedrag mag ook gespreid, over maximaal drie opeenvolgende jaren, ontvangen worden. Vooral in de situatie waarin het geld wordt gebruikt om een bestaande hypotheekschuld vervroegd af te lossen, kan deze spreiding over maximaal drie jaar een optie zijn. De meeste hypotheken kennen een bepaling, waarin tot een bepaald percentage van de hypotheeksom (vaak 20 %) jaarlijks boetevrij mag worden afgelost.

Heeft u eerder al gebruik gemaakt van een eenmalige vrijstelling? Meem dan contact met ons op om te bepalen of de volledige schenking van € 100.000,= is vrijgesteld.

 

Terug naar het overzicht