Pensioenen

Met pensioen gaan en zorgeloos genieten van “de oude dag”. Een mooi vooruitzicht. Eindelijk de dingen doen die u altijd al had willen doen, maar waarvoor u nooit tijd had vanwege de verplichtingen op het werk, de opvoeding van uw kinderen of andere verplichtingen. Echter, veel mensen ontdekken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd dat het inkomen veel lager uitvalt dan men had verwacht. De financiële toekomst en de invulling daarvan wordt steeds meer uw eigen verantwoordelijkheid geworden. De overheid trekt zich op dit gebied steeds meer terug. U moet zelf uw financiële toekomst in kaart brengen en zonodig zelf voorzorgsmaatregelen treffen. Wie daar pas aan begint te denken als hij op punt staat te stoppen met werken is meestal te laat.

De AOW (Algemene Ouderdoms Wet) voorziet slechts in een relatief laag basispensioen. De politiek is ervan overtuigd dat de AOW in de huidige vorm op termijn onbetaalbaar wordt. Het aantal premiebetalers daalt en het aantal AOW-gerechtigden zal sterk stijgen. De meeste werknemers ontvangen daarnaast een aanvullend pensioen via de verzekeraar van de werkgever. Maar ook dit bedrag blijkt in de meeste gevallen niet zodanig toereikend te zijn dat u op “uw oude dag” kunt genieten van een acceptabel inkomen. Steeds meer pensioenfondsen moeten korten op het aanvullend pensioen waardoor dit nog lager wordt.

Volgens het verbond van Verzekeraars heeft 80% van de Nederlanders een pensioengat. Het is daarom verstandig nu uw financiële toekomst en persoonlijke toekomstplannen in kaart te brengen om te kunnen beoordelen of ingrijpen gewenst of zelfs noodzakelijk is. De Geld & Woning adviseur bij u in de buurt is u daarbij graag van dienst. De telefoonnummers en adressen vindt u onder de Geld & Woning Vestigingen.