Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsensector naar 106,5%

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is aan het eind van 2017 uitgekomen op 106,5%. Over het vierde kwartaal van 2017 steeg deze beleidsdekkingsgraad met 2,0 procentpunt. Over het geheel van 2017 is daarmee de beleidsdekkingsgraad gestegen met 9,0 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen baseren. Deze wordt berekend als…