Wijziging duur alimentatieplicht per 1 januari 2020

Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de duur van de alimentatieplicht te wijzigen. In de meeste gevallen betekent de wetswijziging dat de alimentatieduur korter wordt. Onderhoudsplicht Als mensen die getrouwd zijn gaan scheiden, dan verbreken ze in principe alle banden. Maar de wetgever heeft willen voorkomen dat de…