Arbeidsongeschikt raken betekent dat u door ziekte of handicap uw beroep niet meer kunt uitoefenen. Zowel emotioneel als financieel heeft dit vaak grote gevolgen. Door u goed en tijdig in de mogelijkheden en risico’s te verdiepen, bespaart u zichzelf onnodige extra zorgen. Onze Geld & Woning adviseurs helpen u graag alles op een rij te zetten. 

Tijdelijke maatregelen

Wanneer u in loondienst werkt en (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u in plaats van salaris een ziekte-uitkering. Deze bedraagt minimaal 70% van uw loon gedurende maximaal 104 weken (2 jaar). Zo’n inkomensterugval heeft uiteraard gevolgen voor uw financiële situatie. Afhankelijk van uw prognose kunt u maatregelen nemen om problemen te voorkomen.

Mogelijke vragen bij een ziekte-uitkering:

 • Lopende betalingsverplichtingen: biedt uw ziekte-uitkering voldoende ruimte om aan uw financiële verplichtingen te voldoen?
 • Eigen vermogen: bent u verplicht uw eigen vermogen aan te spreken nu u een uitkering ontvangt?
 • Extra kosten: kunnen onvoorziene extra uitgaven vanwege uw ziekte u in financiële problemen brengen?

Volledig arbeidsongeschikt

Ben u twee jaar zonder onderbreking ziek geweest, dan treden regelingen voor arbeidsongeschiktheid in werking. Mogelijk heeft u recht op een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Mogelijk betekent dit opnieuw een inkomensterugval. Bovendien verandert uw perspectief op werk en inkomen nu definitief. Om te voorkomen dat u in financiële problemen raakt, zijn extra maatregelen nodig.

Arbeidsongeschikt als zelfstandige

Ook ondernemers kunnen arbeidsongeschikt raken. Maar als zelfstandige kunt u niet terugvallen op een ziekte-uitkering van de werkgever. Daarom is het verstandig vooraf de risico’s van arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen.

 • Maak een analyse van uw omzet, inkomsten en kosten (zowel zakelijk als privé) om de mogelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen.
 • Ga na of een arbeidsongeschiktheidsverzekering financieel haalbaar is.
 • Kunt u nu al vermogen reserveren om een periode van arbeidsongeschiktheid op te vangen, en zo te besparen op de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor aangepast werk?
 • Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering te combineren met een pensioenregeling?

Advies op maat

Elke situatie is anders. Daarom geven wij u graag een persoonlijk advies, afgestemd op uw wensen en omstandigheden. Onze adviseurs staan voor u klaar in goede én slechte tijden. Zij helpen u lastige situaties zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Hoe naar de omstandigheden ook moge zijn, dat is in elk geval één zorg minder.

Onze tips bij arbeidsongeschiktheid:

 • Bekijk het zakelijk, juist als de situatie u emotioneel aangrijpt.
 • Laat u goed adviseren.
 • Anticipeer: houd bij elke grote financiële beslissing rekening met mogelijk inkomensverlies.
 • Onderneem actie. Voorziet u problemen bij het voldoen aan uw financiële verplichtingen? Ga in overleg met uw geldverstrekker. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.

Onze adviseurs kennen de mogelijke gevolgen van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Ook hebben zij goede contacten met de diverse geldverstrekkers, banken en verzekeraars. Deze kennis stellen zij u graag ter beschikking. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met de Geld & Woning adviseur bij u in de buurt.

Neem contact met ons op