Een ziekte kan uw leven behoorlijk op zijn kop zetten. Het liefst focust u zich volledig op herstellen. Daar kunt u natuurlijk geen financiële zorgen bij gebruiken. Daarom adviseren wij u om tijdig de risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen. Wellicht is het in uw situatie verstandig of zelfs nodig u ertegen te verzekeren. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. 

Inkomensterugval

Als u ziek wordt tijdens een loondienstverband, ontvangt u gedurende maximaal twee jaar (104 weken) minimaal 70% van uw salaris. Loopt uw arbeidscontract binnen die periode af, dan stopt de loonbetaling. Vanaf dat moment kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen. Aan het einde van het tweede ziektejaar wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Persoonlijke risico-analyse

Een inkomensterugval van minimaal 30% betekent een behoorlijke aanslag op uw portemonnee. Uw vaste lasten lopen immers gewoon door. Bovendien maakt u mogelijk extra kosten in verband met uw ziekte of revalidatie. Onze adviseurs kunnen u in een persoonlijk adviesgesprek voorrekenen wat de gevolgen zijn van arbeidsongeschiktheid. Uiteraard bekijken we ook het risico van werkeloosheid en overlijden. In zo’n gesprek van circa één uur krijgt u veel inzicht in uw persoonlijke situatie. Op basis van het analyserapport kunt u zelf bepalen welke risico’s u wilt lopen en welke u wilt verzekeren.

Onze tips bij arbeidsongeschiktheid:

  • Kijk vooruit en houd rekening met alle mogelijke scenario’s
  • Probeer in te schatten welke risico’s voor u acceptabel zijn
  • Laat u goed adviseren
  • Houd ook rekening met het risico op werkloosheid en overlijden
  • Zorg dat u uw naasten niet met extra zorgen of problemen opzadelt

Door tijdig de verschillende scenario’s door te rekenen, kunt u zichzelf en degenen die u lief heeft veel financiële zorgen besparen. Onze adviseurs helpen u graag alles op een rij te zetten. In een persoonlijk gesprek geven zij u in zicht in alle mogelijkheden en adviseren zij u over wat in uw situatie wijsheid is. Heeft u interesse? Neem dan contact op met de Geld & Woning adviseur bij u in de buurt.

Neem contact met ons op