De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder handels- en merknamen, logo’s en beeldmerkenfoto’s, teksten en illustraties zijn in eigendom van Geld & Woning, dan wel bij Geld & Woning rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Het gebruik van de website geeft de gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens, in welke hoedanigheid dan ook, op de website is – anders dan uitsluitend voor privé-gebruik – niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Geld & Woning.