Inhoud
De informatie op deze website is door Geld & Woning zorgvuldig samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan Geld & Woning niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en informatie en kan door Geld & Woning zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd. Twijfelt u over de juistheid van informatie neem dan altijd contact met ons op.

Geld & Woning aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Geld & Woning kan helaas niet garanderen dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel toegankelijk is.

Berekeningen
Geld & Woning stelt u op deze website in de gelegenheid om diverse berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door u ingevoerde gegevens. Werkelijke berekeningen kunnen afwijken door specifiek voor u geldende omstandigheden waarmee op de website geen rekening wordt gehouden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Geld & Woning aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.

Privacy reglement
Indien u bij het gebruik van deze website persoonsgegevens verstrekt, zal Geld & Woning zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verstrekte persoonsgegevens worden door Geld & Woning gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Geld & Woning zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit onze dienstverlening, een wettelijke verplichting of met u is overeengekomen.

Geld & Woning zal op uw verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij Geld & Woning zijn geregistreerd en waar nodig deze gegevens aanpassen. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen van Geld & Woning dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd. Zie hiervoor ook onze uitgebreide privacyverklaring

Cookies
Geld & Woning kan op deze website gebruik maken van cookies, waarmee inzicht kan worden verkregen in het gebruik van deze website. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.