Nog voor u op zoek gaat naar het huis van uw dromen, is het wijs om over de financiering na te denken. Een gezonde financiële situatie maakt dat u straks zorgeloos kunt wonen in uw eigen huis. Het is de kunst om een financiering af te sluiten die binnen uw financiële bereik ligt. Een lening die u kunt opbrengen, ook als het leven anders loopt dan gedacht. De adviseurs van Geld & Woning helpen u hierbij.

Hoeveel kunt u lenen?

Hoeveel u kunt lenen, is onder andere afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw eventuele partner, het soort dienstverband dat u heeft, uw eigen vermogen (spaargeld, beleggingen, verzekeringen) en bestaande schulden (doorlopend krediet en persoonlijke lening). Deze factoren in combinatie met de waarde van het huis bepalen de hoogte van het te lenen hypotheekbedrag.

Hoeveel wilt u lenen?

Naast de vraag wat u kúnt lenen, is het zeker zo belangrijk te bedenken wat verstandig is om te lenen. Want ook met een koopwoning wilt u kunnen blijven leven op de manier zoals u dat gewend bent. Wanneer u het maximaal toegestane bedrag leent, bent u wellicht een groot deel van uw inkomen kwijt aan hypotheeklasten. Bepaal vooraf welke lasten u nu en straks kunt en wilt dragen. Door de toekomst te plannen. Door rekening te houden met wat u over vijf of tien jaar verdient. Of wat u dan aan geld uit moet geven, zoals de kosten van opgroeiende kinderen en onverwachte uitgaven. Zo’n lastenberekening is makkelijker dan u denkt. De adviseurs van Geld & Woning helpen u graag.

Belasting en jaarlijkse kosten

Als woningeigenaar heeft u met nieuwe kostenposten te maken. De bekendste is het eigen woningforfait (voorheen huurwaardeforfait). Afhankelijk van de waarde van uw huis wordt een bedrag in mindering gebracht op de betaalde hypotheekrente. Hierdoor krijgt u belasting. Maar er zijn meer kostenposten. Bijvoorbeeld de onroerend zaakbelasting en de kosten voor onderhoud. Een eigen woning vereist bovendien vaak andere verzekeringen, zoals een opstalverzekering, overlijdensrisicoverzekering of een verzekering bij inkomensterugval. Een groot aantal van deze verzekeringen hebben wij samengevoegd in het Geld & Woning verzekeringspakket. Een uitgekiend verzekeringspakket speciaal voor u.

Bijkomende eenmalige kosten

Achter de vraagprijs van een woning ziet u de letters K.K. of V.O.N. staan. K.K. staat voor Kosten Koper. Dit betekent dat u ook de kosten van de akte van levering bij de notaris, de kosten voor inschrijving bij het kadaster en de overdrachtsbelasting moet betalen. V.O.N. staat voor Vrij Op Naam. In dat geval zijn de kosten van overdracht bij de koopsom inbegrepen.

Andere eenmalige kosten zijn kosten voor de taxatie, het afgeven van een bankgarantie, advieskosten en eventuele borgstellingskosten bij Nationale Hypotheekgarantie. Deze kosten zijn in beginsel fiscaal aftrekbaar.

Ingewikkeld? Wij helpen u graag!

De adviseurs van Geld & Woning zetten alles voor u op een rij, zodat u precies weet wat het voor uw portemonnee betekent. Neem voor meer informatie over het kopen van uw eerste woning contact op met de Geld & Woning adviseur bij u in de buurt.

Neem contact op