Bij het afsluiten van een hypotheek maakt u afspraken met de geldverstrekker over de looptijd en wijze van aflossen. De verschillende mogelijkheden van aflossen worden de hypotheekvormen genoemd.

We onderscheiden we vier hoofdvormen:

 • Aflossingsvrije hypotheek
 • Hypotheek met maandelijkse gelijke aflossing (de lineaire hypotheek)
 • Hypotheek met maandelijkse stijgende aflossing (de annuïteiten hypotheek)
 • Hypotheek met aflossing op einddatum (alleen mogelijk bij oversluiten/meenemen)

Het belangrijkste verschil tussen de verschillende hypotheekvormen heeft dus te maken met het moment van aflossen.

Variaties

Er zijn talloze variaties en combinaties mogelijk op de basis hypotheekvormen. Wij adviseren u graag over de meest passende hypotheek voor uw situatie.

De aflossingsvrije hypotheek

Bij deze hypotheekvorm lost u tijdens de looptijd niet af, ook niet via sparen of beleggen. In de hypotheeklasten wordt dan ook geen rekening gehouden met een aflossing. Maar net als bij elke hypotheek moet ook een aflossingsvrije hypotheek op enig moment worden afgelost. U betaalt maandelijks rente. Dit bedrag blijft gelijk zolang de rente hetzelfde blijft.

Voordelen:

 • De hypotheekvorm met de laagste bruto hypotheeklast.

Nadelen:

 • De hypotheek is aan het einde van de looptijd niet afgelost
 • Bij een gedaalde woningwaarde is er een restschuldrisico

De lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek lost u gedurende de looptijd maandelijks een vast bedrag af. Naarmate de einddatum van de hypotheek in zicht komt, dalen de bruto en netto hypotheeklast. De lineaire hypotheek voldoet aan de fiscale eisen die sinds 2013 aan nieuwe hypotheken worden gesteld.

Voordelen:

 • Snelle daling van de schuld
 • Geen aflossingsrisico

Nadelen:

 • Hoge hypotheeklasten aan het begin
 • Snel dalend belastingvoordeel door de aflossing stijgt de EWR (eigenwoningreserve), wat nadelig kan zijn bij de aankoop van een nieuwe woning

De annuïteiten hypotheek

Bij een annuïteiten hypotheek lost u gedurende de looptijd maandelijks (of jaarlijks) een stijgend bedrag af terwijl u steeds minder rente betaalt. De lineaire of annuïteiten hypotheek is verplicht voor het verkrijgen van hypotheekrenteaftrek bij de aankoop van uw eerste woning, of wanneer u uw hypotheek verhoogt (en geldt dan alleen voor het verhoogde deel).

In tegenstelling tot de lineaire hypotheek blijven de bruto hypotheeklasten gelijk. De netto hypotheeklasten stijgen door de lager te betalen rente en het dalende belastingvoordeel.

Voordelen:

 • Relatief lage netto hypotheeklasten in het begin

Nadelen:

 • Dalend belastingvoordeel
 • Stijgende netto hypotheeklasten door de aflossing stijgt de EWR (eigenwoningreserve) wat nadelig kan zijn bij de aankoop van een nieuwe woning

Hypotheek met aflossing op einddatum

Aflossing op einddatum houdt in dat u tijdens de looptijd van de hypotheek niet aflost. In plaats daarvan zet u geld opzij om de hypotheek aan het einde van de looptijd ineens of gedeeltelijk af te lossen.

De kosten van de hypotheeklening zelf zijn hetzelfde als bij een aflossingsvrije hypotheek. Uw netto hypotheeklasten zijn echter hoger vanwege de maandelijkse inleg voor aflossing. Deze inleg kan op verschillende manieren:

 1. Sparen via een spaarverzekering (traditionele spaarhypotheek)
 2. Sparen op een verpande bankrekening (bankspaarhypotheek)
 3. Beleggen via een beleggingsverzekering (belegging- of levenhypotheek)
 4. Beleggen met een verpande beleggingsrekening (effectenhypotheek)

Bij de eerste twee varianten is de (gedeeltelijke) aflossing aan het eind van de hypotheek gegarandeerd. Over de inleg ontvangt u een rentevergoeding. Deze is meestal gelijk aan de te betalen hypotheekrente.

Bij de laatste twee varianten is de (gedeeltelijke) aflossing aan het eind van de hypotheek niet gegarandeerd. U bent immers afhankelijk van het beleggingsrendement over uw inleg. Dit kan op einddatum hoger, maar ook lager zijn.

Combinatie van sparen en beleggen

In een hybride hypotheek combineert u sparen en beleggen. Via het spaardeel zorgt u voor een gegarandeerde basisaflossing, terwijl u via het beleggingsdeel uw maandlasten kunt verlagen. De hybride hypotheek is goedkoper dan een (bank)spaarhypotheek en duurder dan een volledige beleggingshypotheek.

Er zijn verschillende hypotheekvormen: 

 • Aflossingsvrije hypotheek
 • Lineaire hypotheek
 • Annuïteiten hypotheek
 • Hypotheek met aflossing op einddatum

Voor een hypotheek met aflossing op einddatum onderscheiden we vier soorten:

 • Spaarhypotheek
 • Bankspaarhypotheek
 • Beleggingshypotheek of ‘levenhypotheek’
 • Effectenhypotheek

Welke hypotheekvorm in uw situatie het meest passend is, hangt af van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Onze Geld & Woning adviseurs geven u graag persoonlijk advies en uitleg. Neem contact op met de adviseur bij u in de buurt.

Voor elke hypotheek geldt:

 • U betaalt rente.
 • Vroeg of laat moet de hypotheek worden afgelost.
 • Wanneer u overlijdt, blijft de lening bestaan. De lasten hiervan komen voor rekening van de nabestaanden en de hypotheekschuld maakt onderdeel uit van de erfenis. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u zich hiertegen verzekeren.
 • U mag tussentijds extra aflossen. Bij de meeste geldverstrekkers kunt u jaarlijks 10-20% boetevrij aflossen.
Neem contact met ons op