De komst van een nieuw gezinslid is een grote verandering in het leven van de ouders. Emotioneel, maar ook financieel. Want al is het nog maar een mini-mensje, kinderen kosten behoorlijk wat geld. Denk aan:

Wat kost een baby?

 • Inrichten van de babykamer en de baby-uitzet.
 • Kosten van luiers, kleding, voeding.
 • Kinderopvang of gastouderopvang
 • Hoger energieverbruik.
 • In de toekomst: kosten voor school, sport en studie.

Ook uw inkomsten veranderen, bijvoorbeeld als een van beide ouders (of u beide) minder gaat werken. Maak daarom een overzicht van uw inkomsten en te verwachten uitgaven. Dat geeft inzicht en rust. U heeft ten slotte wel wat anders aan uw hoofd.

Toeslagen

Als (toekomstig) ouder komt u voor diverse regelingen en toeslagen in aanmerking:

 • Kinderbijslag
 • Kindgebonden budget
 • Kinderopvangtoeslag
 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank. Dit gebeurt vier keer per jaar. Binnen enkele weken na de geboorte-aangifte krijgt u een aanvraagformulier toegestuurd.

Het kindgebonden budget is een extra tegemoetkoming van de overheid voor gezinnen met kinderen tot een bepaald inkomen. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en uw inkomen.

Via de kinderopvangtoeslag dragen overheid en werkgevers bij aan de kosten van kinderopvang. U komt hiervoor in aanmerking als beide ouders werken en uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen (na aftrekposten) en het aantal kinderen.

Elke werkende moeder heeft in principe recht op minimaal 16 weken betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. Deze ontvangt u via het UWV. U dient de zwangerschapsuitkering minimaal drie weken voor de gewenste ingangsdatum aan te vragen.

Goed om te weten: wanneer u en uw partner samen een kind krijgen, wordt u automatisch toeslagpartners. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van bepaalde toeslagen, zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag.

Verzekeringen

Een gezinsuitbreiding heeft ook gevolgen voor uw verzekeringen:

 • Zorgverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Reisverzekering
 • Levensverzekering
 • Uitvaartverzekering
 • Ongevallenverzekering

Geef de geboorte van een kind daarom zo snel mogelijk door aan uw verzekeringmaatschappij.

De grootste veranderingen bij de komst van een kind:

 • Meer kosten, vaak minder inkomsten
 • Recht op bepaalde toeslagen
 • U wordt automatisch toeslagpartners
 • Verzekeringen moeten worden herzien of aangepast

Als toekomstige of kersverse ouders komt er veel op u af. Onze Geld & Woning adviseurs zijn bekend met deze veranderen. Zij geven u persoonlijk advies en zorgen dat alles goed geregeld is, zodat u alle aandacht aan uw gezin kunt besteden.

Neem contact met ons op