Geld lenen binnen de familie, is dat nou wel zo’n goed idee? Aan de ene kant is het fijn om niet afhankelijk te zijn van een bank. Maar aan de andere kant: geldzaken mogen de familieband natuurlijk niet in gevaar brengen. Heldere afspraken en een goede voorbereiding zijn daarom onmisbaar bij familieleningen. 

Wees kritisch

Het lijkt misschien eenvoudig om geld te lenen bij familie. Bijvoorbeeld omdat familieleden minder strenge eisen stellen dan een bank. Toch is het verstandig om kritisch te zijn. De gemaakte afspraken over rente en terugbetaling, moeten wel worden nagekomen. Gebeurt dit niet, dan kan dit problemen geven met de belastingdienst.

Wel of niet langs de notaris?

Voor een lening bij ouders of familie is een notariële akte niet verlicht, maar wel het overwegen waard. Het geeft namelijk meer zekerheid, met name aan degene die het geld uitleent. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals een scheiding of overlijden, geeft de akte duidelijkheid over wat er met het geleende geld moet gebeuren.

Leen verstandig

Een familielening is ook mogelijk als aanvulling op een hypotheek bij de bank. Zorg er dan wel voor dat de totale maandlasten niet te hoog worden. Bij een gezonde situatie staan uw woonlasten in verhouding tot uw inkomen. Zo kunt u prettig leven zonder financiële zorgen.

Rente berekenen

Bij een familielening hoort ook rente. Het is belangrijk dat deze rente marktconform is. Wordt er geen (reële) rente berekend, dan ziet de fiscus dit als uitgespaarde rente of als een gift. Vervolgens dient u belasting te betalen over het deel dat buiten de schenkingsvrijstelling valt. Wanneer u het geld gebruikt voor de aanschaf, het verbeteren of onderhoud aan een woning, is de rente op een familielening fiscaal aftrekbaar.

Terugschenken

Ondanks een rente die marktconform is, kan lenen bij familie financieel aantrekkelijk zijn. Ouders mogen jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij schenken aan hun kinderen. In 2017 bedraagt deze schenking € 5.304. Wanneer u geld leent van – en dus rente betaalt aan – uw ouders, kunnen zij een deel van dit bedrag terugschenken.

Zorg er wel voor dat het aparte transacties zijn. Te betalen rente en te ontvangen schenking mogen dus niet met elkaar worden verrekend. Zo is voor de fiscus duidelijk dat het om een schenking gaat.

Geldkwesties spelen vaak een rol bij familieruzies. Met een goede voorbereiding maakt u het risico hierop zo klein mogelijk.

Belangrijke aandachtspunten bij het afsluiten van een familielening:

  • Praat erover met elkaar. Neem de tijd!
  • Leg alle gemaakte afspraken vast op papier.
  • Houd u aan de gemaakte afspraken!
  • Zorg dat de lening voldoet aan de eisen van de belastingdienst.
  • Leent u van uw ouders? Stem dan ook af met eventuele broers/zussen.

Onze Geld & Woning adviseurs hebben veel ervaring met familieleningen. Zij delen deze kennis graag met u. Maak een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek.

Neem contact met ons op