Veel mensen kijken ontzettend uit naar hun pensioen. Eindelijk tijd om de dingen te doen die u echt leuk vindt. Anderen vinden het spannend, want deze nieuwe fase maakt definitief een einde aan uw werkzame leven. Maar hoe u het ook ervaart, één ding geldt voor iedereen: ook na uw pensioen wilt u leven zoals u dat nu gewend bent. Zonder financiële zorgen.

Begin op tijd

We zien vaak dat mensen beslissingen over hun pensioen voor zich uit schuiven. Het lijkt immers nog zo ver weg. Toch is dat niet verstandig. Hoe uw inkomen er na uw pensioendatum uit ziet, hangt namelijk vooral af van de keuzes die u nú maakt. Bovendien: als u tot op hoge leeftijd van uw pensioen mag genieten, heeft u een groot bedrag aan inkomen nodig.

Bronnen van inkomsten

In plaats van salaris via uw werkgever – of inkomsten uit een eigen onderneming – komen uw inkomsten na de pensioendatum uit andere bronnen. Bijvoorbeeld:

  • AOW (Algemene Ouderdoms Wet)
  • Pensioen dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd
  • Een door uzelf afgesloten pensioenverzekering
  • Inkomen uit eigen vermogen

Op de hoogte van de AOW heeft u geen invloed, maar meestal is het niet voldoende om riant van te kunnen leven. Daarom is het raadzaam zelf voor aanvullende inkomsten te zorgen, bijvoorbeeld in de vorm van een pensioenverzekering.

Eerder stoppen met werken

De overheid bepaalt wanneer u met pensioen gaat. Dat wil zeggen: vanaf welke datum u recht heeft op AOW. Maar wat wilt u zelf? Misschien heeft u de wens om veel eerder te stoppen met werken. In dat geval moet u zelf voor inkomen zorgen om de periode tot uw pensioendatum te overbruggen. Dat vraagt om een goed financieel plan.

Geen zorgen voor later

Alle reden om nu werk te maken van een goed onderbouwd pensioenplan. Onze adviseurs helpen u graag inzichtelijk te krijgen hoe uw pensioen eruit zal zien. Afhankelijk van uw wensen en situatie adviseren zij u over de mogelijkheden uw pensioen aan te vullen, en zo wat meer financiële ruimte te creëren. Dat geeft duidelijkheid en rust, zowel nu als wanneer de pensioendatum nadert. Wij doen er alles aan om te zorgen dat u zonder geldzorgen van uw welverdiende pensioen kunt gaan genieten.

Onze adviseurs denken met u mee, bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:

  • Inzicht in de kosten van levensonderhoud, nu en na uw pensionering.
  • Inzicht in de kosten van aanvullend pensioen nu u nog werkt.
  • Ontwikkeling van de koopkracht: hoe waardevast is uw pensioen?
  • Samenstelling van uw pensioen indien het bij verschillende werkgevers is opgebouwd. Wellicht is ‘waardeoverdracht’ voor u interessant?
  • Het pensioen van uw huidige partner als deze eerder of later stopt met werken.
  • De gevolgen van een echtscheiding op uw inkomen na de pensioendatum.

Uw pensioen is heel persoonlijk. U bent daarom niet geholpen met algemene adviezen. Onze adviseurs kennen de materie en helpen u graag inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie. Zo kunt u keuzes maken die passen bij uw leven nu én na uw pensionering. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de Geld & Woning adviseur bij u in de buurt.

Neem contact met ons op