De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is er om u te beschermen bij het afsluiten van een hypotheek.

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden uw hypotheek niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld omdat u of uw partner werkloos of arbeidsongeschikt raakt, overlijdt of wanneer u gaat scheiden. Dit kan betekenen dat u uw woning (gedwongen) moet verkopen. Mocht de opbrengst van de verkoop lager zijn dan de hypotheek, dan staat de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant voor het aflossen van de restschuld.

Daarnaast biedt de NHG een aparte regeling voor wanneer u uw hypotheeklasten tijdelijk niet kunnen betalen; de woonlastenfaciliteit (WLF).

Door deze regelingen loopt uw geldverstrekker veel minder risico. U betaalt daarom een lagere hypotheekrente.

Voorwaarden

De stichting staat uiteraard niet zomaar garant. Uw hypotheek mag in 2018 niet hoger zijn dan 100% van de gemiddelde koopsom = €265.000 Uitzondering hierop is het meefinancieren van energiebesparende maatregelen, dit mag tot 106% (€ 280.900,-). Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van het onderpand mag niet meer bedragen dan €265.000.

Kosten

Voor de NHG dient u eenmalig een borgtochtprovisie te betalen. Deze bedraagt 1,00% over het hypotheekbedrag. Deze borgtochtprovisie is fiscaal aftrekbaar. Door de huidige lage rentestand heeft u deze meestal binnen twee jaar terugverdiend.

NHG aanvragen

De NHG maakt duidelijk dat het goed is voor de aanschaf van een woning inzicht te hebben in uw financiële mogelijkheden en mogelijke consequenties. Hier helpen wij u graag bij. Ook voor het aanvragen van de NHG kunt u bij ons terecht.

Neem contact op