Bij het overlijden van u of uw partner kan uw gezinsinkomen fors dalen. Als het inkomen van de overledene wegvalt, wordt het moeilijker om de vaste lasten op te brengen. Zo kan een overlijden naast emotionele problemen ook financiële zorgen veroorzaken. Afhankelijk van uw situatie kan het raadzaam zijn u hiertegen te verzekeren. 

Misschien heeft u al een levensverzekering (overlijdensrisicoverzekering) afgesloten bij uw hypotheek. Met deze verzekering wordt bij overlijden (een deel van) de hypotheek afgelost. Daarmee dalen de hypotheeklasten, maar de overige vaste lasten blijven vrijwel gelijk. Aangezien het gezinsinkomen niet wordt aangevuld, kan het overlijden ertoe leiden dat de achterblijvende partner het huis noodgedwongen moet verkopen.

Er zijn twee soorten overlijdensrisicoverzekeringen:

  • Eenmalige uitkering, bijvoorbeeld voor de aflossing van (een deel van) de hypotheek
  • Periodieke uitkeringen (erfrentes) voor een bepaalde tijd

De meeste overlijdensverzekeringen die bij een hypotheek worden afgesloten, zijn eenmalige uitkeringen. Hierin zijn drie verschillende vormen:

  • Gelijkblijvende verzekering
  • Lineair dalende verzekering
  • Annuïtair dalende verzekering

Gelijkblijvende verzekering

Bij deze vorm wordt altijd hetzelfde bedrag uitgekeerd bij overlijden, ongeacht of u in het eerste of laatste jaar van de looptijd overlijdt. Vooral geschikt voor het verzekeren van bedragen die lange tijd hetzelfde blijven, zoals een gelijkblijvende hypotheekschuld.

Lineair dalende verzekering

Over het algemeen de goedkoopste overlijdensrisicoverzekering. Het uit te keren bedrag neemt per jaar met een vast bedrag af. U bent dus voor een steeds lager bedrag verzekerd. Vooral geschikt als u lineair aflost op uw hypotheek.

Annuïtair dalende verzekering

Bij deze verzekering neemt het uit te keren bedrag aan het begin van de looptijd beperkt af, daarna daalt het sterker. Vooral geschikt als u spaart of belegt voor aflossing van de hypotheek op einddatum of als u annuïtair aflost.

Of en voor welk bedrag u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, is afhankelijk van uw financiële situatie én van uw gezinssituatie. Ook banken en andere geldverstrekkers stellen hier eisen aan. Onze adviseurs kunnen u hierover informeren en adviseren.

Een overlijden heeft op verschillende manieren invloed op het vrij besteedbare inkomen: 

  • Daling van het gezinsinkomen doordat het inkomen van de overledene wegvalt
  • Noodzakelijk minder gaan werken van de achterblijvende partner ivm zorgtaken
  • Stijging van de kosten voor de kinderopvang
  • Beperkte uitkering door de overheid
  • Vervallen van inkomensafhankelijke combinatiekorting

Onze adviseurs kunnen u voorrekenen wat de consequenties zijn bij overlijden van u of uw partner. Uiteraard brengen ze dan ook de risico’s van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in kaart. Zo weet u precies welke risico’s u loopt, en kunt u een weloverwogen beslissing nemen over of en hoe u zich hiertegen wilt verzekeren.

Neem contact met ons op