Samenwonen hoeft geen reden te zijn om te trouwen, maar het is wel een goed moment om erover na te denken. Want als u samen een huis koopt, komt daar van alles bij kijken. Zorg dat u goed geïnformeerd bent en denk na over de toekomst. Onze adviseurs helpen u graag.

Als u niet getrouwd bent

Bent u getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap? Dan liggen sommige zaken al bij voorbaat vast. De wettelijke basisregel is in beide gevallen dat alle aanwezige en toekomstige goederen en schulden gemeenschappelijk zijn – ongeacht wie van u de eigenaar van de goederen is of wie van u de schuld is aangegaan. U kunt van deze basisregel afwijken door huwelijkse voorwaarden op te laten stellen.

Bent u niet gehuwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan bent u voor de wet vreemden van elkaar als het om uw vermogen gaat. Gaat een van u beiden een lening aan voor de aankoop van een woning, dan is die lening – en dus het huis – niet automatisch ook van de ander.

Eigendom

Samenwonen betekent niet automatisch dat u beide eigenaar eigenaar bent van het huis waarin u woont. U kunt volledig eigenaar zijn, beide voor de helft of beide voor ongelijke delen. De eigendomsverhouding hangt vaak af van de financiering. Maar let op: dat u samen de hypotheek betaalt betekent niet automatisch dat u beide eigenaar bent van de woning. Het eigendom dient uitdrukkelijk geregeld te worden bij de aankoop van het huis. Een notaris kan u hierbij helpen.

Hoe wordt de koopsom gefinancierd?

In de volksmond wordt onder financiering meestal de hypotheeklening verstaan. In dit stuk bedoelen we met financiering: ‘het betalen van de koopsom’. Er zijn verschillende situaties denkbaar:

  • Beide partners hebben een vergelijkbaar inkomen
  • Eén van beide partners heeft een hoger inkomen
  • Inbreng van eigen geld

Beide partners hebben ongeveer hetzelfde inkomen:
Voor de aanschaf van een woning kunt u een hypotheek afsluiten. Hoeveel u kunt financieren hangt af van uw gezamenlijke inkomen. Dit moet voldoende zijn om elke maand aan uw rente- en aflossingsverplichting te voldoen.

Als u en uw partner ongeveer evenveel verdienen, kunnen de hypotheeklasten gelijkelijk verdeeld worden. In dat geval kúnnen u en uw partner ook voor gelijke delen schuldenaar en eigenaar van het huis zijn. Dit dient u bij de aankoop van het huis uitdrukkelijk zo regelen bij de notaris.

Een van de partners heeft een hoger inkomen:
Maar wat nu als de hypotheeklening (bijna) geheel verstrekt wordt op één inkomen? Dan ligt het voor de hand dat degene met dat inkomen de enige eigenaar van het huis is. Kiest u er samen toch voor om ook de partner eigenaar te laten zijn, let dan goed op. Want of de hypotheeklening nu door een of twee personen wordt aangegaan, feit blijft dat één persoon de rente- en de aflosverplichting voor zijn of haar rekening neemt. Betaalt de partner vervolgens niet mee in deze lasten, dan zou gesteld kun worden dat de partner (onverplicht) bevoordeeld wordt. Dit wordt gezien als een (belaste) schenking. Onder bepaalde voorwaarden zal de minst verdienende partner dan schenkbelasting moeten betalen.

Via een samenlevingsovereenkomst is dit te ondervangen. U en uw partner kunnen overeenkomen dat de rente tot de kosten van de huishouding behoren. U spreekt af dat u deze kosten naar rato van ieders inkomen betaalt. Ook voor de aflossingsverplichting kunt u zulke afspraken maken. Een notaris kan u hierbij helpen.

Inbreng van eigen geld:
Wat nu als één van de partners eigen geld inbrengt en er voor het restant van de financiering een gezamenlijke hypotheeklening aangegaan wordt? Als u ook gezamenlijk eigenaar wordt, rijst de vraag of de partner die eigen geld inbrengt, ook een deel van het eigendom van de andere partner betaald heeft. Is dat dan een schenking of een lening? Bij het einde van de relatie of de verkoop van het huis levert dit vaak lastige discussies op. Zeker in zo’n situatie is het daarom verstandig om heldere afspraken te maken, bijvoorbeeld in een samenlevingsovereenkomst of een aparte overeenkomst. Een notaris kan u hierbij helpen.

Fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting

Bij een gezamenlijk huis en financiering is het uitgangspunt dat iedere eigenaar zijn aandeel in het eigen woningforfait en de aftrekbare hypotheekrente opgeeft in zijn eigen belastingaangifte.

Als u en uw partner een samenlevingsovereenkomst hebben via de notaris én op hetzelfde woonadres ingeschreven staan, bent u voor de inkomstenbelasting ‘fiscale partners’. Het voordeel hiervan is dat u als partners zelf bij de belastingaangifte kunt bepalen wie welk deel van het eigen woningforfait en de aftrekbare rente voor zijn rekening neemt. Deze lasten kunnen dus in aanmerking genomen worden door de meest-verdienende partner, waardoor het fiscale voordeel in principe het grootst is.

Heeft u geen samenlevingsovereenkomst, dan kunnen u en uw partner nog op andere gronden als fiscale partners worden gezien. Bijvoorbeeld als u en uw partner gezamenlijk een huis hebben.

Wat als mijn partner in mijn koophuis komt wonen?

Als één van beide partners een koopwoning heeft, kunt u de woning op gemeenschappelijke naam zetten. Dat betekent dat de nieuwe bewoner mede-eigenaar wordt.

U bent niet verplicht iets te regelen, maar verstandig is het wel. Anders heeft de partner die in de woning trekt, geen rechten op het moment dat de eigenaar van de woning overlijdt. Door dit soort zaken vast te leggen in een samenlevingscontract en/of testament, voorkomt u onaangename verrassingen. Bespreek de mogelijkheden met een notaris.

Om het woonrecht van de intrekkende partner te regelen en de financiële lasten te verdelen, kan die partner zich inkopen. U zet de woning dan op gemeenschappelijke naam. Uw partner koopt de helft of een deel van de woning en wordt dan mede-eigenaar. U betaalt notariskosten en overdrachtsbelasting over het deel dat u aan de intrekkende partner verkoopt.

Belangrijke vragen als u samen een huis koopt:

  • Wel of geen samenlevingscontract? En wat laat u daarin opnemen?
  • Wel of niet trouwen? In gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
  • Wie mag er in het huis blijven wonen als u uit elkaar gaat?
  • Kan de achterblijvende partner in het huis blijven wonen als één van beiden overlijdt?

Omdat u samen een grote financiële verplichting aangaat, zijn dit soort vragen van belang. Door nu dingen goed af te wegen en vast te leggen, komt u later niet voor verrassingen te staan. Onze adviseurs kunnen u helpen goed onderbouwde beslissingen te nemen.

Neem contact op