Schenken is een manier om vermogen dat door de ouders is opgebouwd, door te geven aan hun kinderen. In zo’n geval wilt u uiteraard dat het geld volledig bij de kinderen terechtkomt en niet bij de belastingdienst. Hier leest u waar u rekening mee moet houden. 

De belastingdienst kent verschillende regelingen voor belastingvrij schenken door (groot)ouders:

  • Jaarlijks maximaal € 5.320 aan kinderen (beide ouders samen).
  • Jaarlijks maximaal € 2.129 aan kleinkinderen (schenkingen van alle grootouders bij elkaar opgeteld).
  • Eenmalig maximaal € 25.526 aan kinderen van 18 t/m 39 jaar. Als dit geld wordt gebruikt voor een studie die minstens € 20.000 per jaar kost is het vrijstellingsbedrag € 53.176.
  • Eenmalig € 100.000 aan (klein)kinderen van 18 t/m 39 jaar voor de aanschaf, verbouwing of het aflossen van de eigen woning.

De genoemde bedragen gelden voor 2017 en worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Meer schenken dan de vrijstelling

Het is mogelijk om meer te schenken dan het vrijgestelde bedrag. In dat geval betaalt de ontvanger schenkbelasting over het bedrag dat hoger is dan de vrijstelling. Gezien de hoogte van het tarief is het raadzaam dit vooraf goed door te (laten) rekenen.

Aangifte doen

Al is de schenking vrijgesteld van belasting, de ontvanger moet hiervan wel aangifte schenkbelasting doen. Dit moet  voor 1 maart van het jaar dat volgt op de schenking.

Schenken op papier

Door te schenken op papier kan worden voorkomen dat kinderen of kleinkinderen later veel erfbelasting moeten betalen. Het is ook een manier om te anticiperen op een mogelijke opname in een zorginstelling.

Bij een schenking op papier ontvangen de (klein)kinderen geen geld, maar een vordering op hun ouders. Het geschonken bedrag wordt pas echt overgemaakt bij het overlijden van de ouders of op een ander specifiek moment. Dit ligt vast in een akte van schenking. Tot die tijd kunnen de ouders over hun geld blijven beschikken.

Een schenking op papier gebeurt op basis van een akte van schenking en loopt daarom altijd via de notaris.

Rente

Bij een schenking op papier zijn ouders rente verschuldigd aan hun (klein)kinderen. Deze rente bedraagt jaarlijks minimaal 6%. Het bedrag moet daadwerkelijk aan de kinderen worden overgemaakt.

Schenken aan ouders

Ook kinderen kunnen jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij schenken aan hun ouders. In 2017 bedraagt de vrijstelling € 2.129 euro per kind. Dit bedrag geldt voor beide ouders samen, ongeacht of ze nog samen zijn.

Herroepelijk schenken

Een herroepelijke schenking is een manier van schenken die nog ongedaan kan worden gemaakt. U doet dus niet definitief afstand van het geld. Dit wordt vastgelegd de akte van schenking.

Herroepelijk schenken is handig als u voor onverwachte situaties komt te staan. Bijvoorbeeld wanneer dure zorg nodig is of wanneer de ontvanger afhankelijk wordt van een uitkering.

Wilt u een schenking doen aan een familielid of ontvangt u een schenking? Houd dan rekening met:

  • Het vrijstellingsbedrag.
  • Eventuele andere schenkingen.
  • Mogelijke veranderingen die invloed hebben op uw financiële situatie.
  • Aangifte schenkbelasting vóór 1 maart van het volgende jaar.

Onze Geld & Woning adviseurs kennen de regelingen rondom schenkingen. Zij informeren u graag over de voor uw situatie meest gunstige aanpak. Maak een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek.

Neem contact met ons op