Een scheiding heeft heel wat consequenties, ook financieel. Veel mensen vinden het lastig om in alle emotie te overzien wat er moet gebeuren. Onze adviseurs zijn er om u hierbij te helpen. Samen proberen we rationele beslissingen te nemen met respect voor beide partijen, zodat u de relatie op een zo goed mogelijke manier kunt beëindigen.

Echtscheidingsconvenant

Voor de afwikkeling van een scheiding heeft uw financieel adviseur vaak een scheidingsconvenant nodig. De hierin vastgelegde afspraken dienen als basis voor de financiële uitwerking. Voor een scheidingsconvenant kunt u terecht bij een mediator, scheidingsexpert of advocaat.

Woont u ongehuwd samen?

Woont u ongehuwd samen en heeft u samen kinderen? Dan bent u wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Hierin legt u de afspraken vast over de zorg voor de kinderen. Heeft u geen kinderen, dan zijn er geen wettelijke regels waar u rekening mee moet houden. Dat lijkt dan eenvoudig, maar leidt in de praktijk vaak juist tot discussies. Bijvoorbeeld over de afspraken die u heeft gemaakt in de samenlevingsovereenkomst, of over de gezamenlijke woning. Een goed advies en het zorgvuldig vastleggen van de afspraken helpt u om de scheiding tot een goed einde te brengen.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner?

Als echtgenoot of geregistreerde partner bent u verplicht de echtscheiding officieel via de rechter te laten uitspreken, tenzij u geen kinderen heeft én u het met elkaar eens bent over de scheiding.

Een scheiding via de rechter kan op twee manieren worden geregeld:

  • u komt er in onderling overleg – al dan niet met hulp van een scheidingsspecialist of mediator – uit en legt een gemeenschappelijk verzoek bij de rechter neer.
  • u neemt ieder een eigen advocaat in de armen.

Gezamenlijke koopwoning? Dan moet u altijd naar een notaris

Als u met elkaar afspreekt dat één van beide de woning én de hypotheek overneemt, moet dit notarieel worden vastgelegd. Vergeet dan niet om deze wijziging ook met uw financieel- of hypotheekadviseur te bespreken en vast te leggen. Anders blijft u beide verantwoordelijk (hoofdelijk aansprakelijk) voor het betalen van de openstaande hypotheekschuld.

Besluit u tot verkoop van de woning over te gaan? En bent u in gemeenschap van goederen getrouwd óf een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan valt de waarde van de woning onder het gezamenlijke vermogen (bezittingen en schulden), dat tussen u beiden verdeeld moet worden. Onze adviseur kan u daarbij helpen.

Als de woning op één naam komt te staan

Indien u samen een koophuis heeft waar één van beide na de scheiding alleen in wil blijven wonen, moet hij of zij de helft van het huis van de vertrekkende partner kopen. Ook de hypotheek moet worden aangepast, zodat het huis volledig op naam van de bewoner komt te staan. De vertrekkende partner dient ‘ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid’ aan te vragen. Doet u dit niet, dan bent u beide nog hoofdelijk aansprakelijk (oftewel: voor de totale nog openstaande hypotheekschuld aansprakelijk).

Welke stappen u moet nemen als u uit elkaar gaat, hangt onder meer af van:

  • de wijze waarop u samenleeft
  • of u samen kinderen heeft
  • of u een huur- of koopwoning heeft
  • of u in overleg met elkaar tot afspraken kunt komen
  • of u veel of weinig gezamenlijke bank- en verzekeringszaken heeft

Een scheiding is nu eenmaal lastig en emotioneel. Zeker als u samen kinderen en/of een koopwoning heeft. Onze adviseurs helpen u graag op voorhand zaken goed vast te leggen, zodat er bij een eventuele scheiding geen onduidelijkheid is. Zijn deze afspraken er niet, dan helpen wij u graag om alsnog tot goede afspraken te komen, met respect voor beide partijen.

Neem contact met ons op