In elke relatie komt ooit het moment dat één van beide alleen achter blijft. Een hele verdrietige situatie die naast emotionele ook grote financiële gevolgen kan hebben. In zo’n periode staat uw hoofd er niet naar om over ingewikkelde kwesties na te denken. Daarom is het verstandig nu al stil te staan bij wat er moet gebeuren als u of uw partner komt te overlijden. 

Wegvallen van inkomsten

Door nu al na te denken over de situatie na uw overlijden, voorkomt u dat uw partner en eventuele kinderen met grote financiële zorgen achterblijven. Als u wegvalt, komt immers ook uw inkomen te vervallen. En misschien dalen de inkomsten van uw partner omdat hij of zij meer zorgtaken op zich moet nemen. In sommige gevallen wordt een inkomensterugval gecompenseerd door een verzekering. Of het verstandig is zo’n verzekering af te sluiten, hangt van een aantal zaken af. Onze adviseurs rekenen dit graag aan u voor.

Na uw overlijden kan het inkomen van uw partner bestaan uit:

  • Eigen inkomsten
  • Weduwe- en wezenpensioen
  • Een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (ANW)
  • Vrijkomend lijfrentekapitaal (om te zetten in lijfrente-uitkeringen)

Wat gebeurt er met de hypotheek?

Het overlijden van één van beide partners verandert niets aan de hypotheek. De hypotheeklasten blijven dus gelijk. Dit geeft problemen als het inkomen van de achterblijvende partner niet toereikend is om deze kosten op te brengen. De normale kosten van levensonderhoud blijven immers ook bestaan. U kunt dit risico wegnemen door bij leven een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Denk er samen over na

Hoe verdrietig ook, overlijden hoort bij het leven. Door er nu werk van te maken, weet u zeker dat de dingen geregeld zijn zoals u dat wilt. Zorg ervoor dat u beide inzicht heeft in uw financiële situatie, nu en na een overlijden. Wij helpen u graag om dit in kaart te brengen en waar nodig de financiële risico’s af te dekken.

Zo bent u in financieel opzicht goed voorbereid op een overlijden:

  • Zorg voor inzicht in uw financiële situatie
  • Zorg ervoor dat u en uw partner beide weten wat er geregeld is
  • Werk verschillende scenario’s uit: u overlijdt, uw partner overlijdt, u beide overlijdt
  • Zoek iemand die u in geval van overlijden kan bijstaan bij financiële beslissingen
  • Laat u adviseren door iemand waar u vertrouwen in heeft
Neem contact met ons op