Als zzp’er heeft u geen vast inkomen. Geldverstrekkers stellen daarom extra strenge voorwaarden aan zzp’ers die een hypotheek willen afsluiten. Ze willen immers zeker weten dat u de hypotheeklasten kunt betalen, ook in tijden waarin de zaken wat minder goed gaan. Als zzp’er zult u moeten aantonen dat u in financieel opzicht sterk in uw schoenen staat. 

De hypotheekaanvraag

Bij een hypotheekaanvraag kijken geldverstrekkers naar twee zaken:

  • de waarde van de woning
  • uw inkomen

Woningwaarde: In 2018 kunt u maximaal 100% van de woningwaarde financieren. Bijkomende kosten dienen uit eigen middelen of met een persoonlijke lening te worden gefinancierd.

Inkomen: Bij zzp’ers wordt gekeken naar uw jaarcijfers van de afgelopen drie kalenderjaren. Hiermee moet u de geldverstrekker overtuigen dat uw onderneming levensvatbaar en voldoende draagkrachtig is.

Startende zzp’ers: Bent u minder dan drie jaar werkzaam als zzp’er, dan wordt uw toetsinkomen bepaald door een accountant die door de NHG wordt aangewezen. Er zijn echter ook geldverstrekkers die helemaal geen hypotheek verstrekken aan startende zzp’ers.

Onze adviseurs kennen de verschillende partijen in de markt en kunnen u adviseren over de mogelijkheden.

Winst vóór belasting

De hypotheekverstrekker kijkt naar de winst uit uw onderneming vóór belastingen. Er wordt gerekend met de gemiddelde winst van de laatste drie jaren, tenzij uw winst het afgelopen jaar lager was dan het jaar ervoor. In dat geval geldt de winst over het afgelopen jaar als uw maximale inkomen.

Maar er wordt niet alleen naar winst gekeken. Alvorens u groen licht krijgt om een hypotheek af te sluiten, wordt uw totale financiële situatie doorgelicht. Elke hypotheekverstrekker hanteert hierbij eigen procedures en criteria. Wilt u als zzp’er in aanmerking komen voor een financiering, dan verdient het aanbeveling ervoor te zorgen dat u uw financiële administratie goed op orde heeft.

Geen hypotheek, wat nu?

Lukt het niet om een hypotheek af te sluiten op basis van uw inkomsten als zzp’er? Dan kunt u overwegen uw huis te financieren op basis van het inkomen van uw partner. Een andere mogelijkheid is de aankoop uitstellen tot het moment dat uw toetsingsinkomen wel voldoende is, of tot het moment dat u langer dan drie jaar onderneemt.

NHG als zelfstandige

Ook als zzp’er kunt u Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aanvragen, zelfs wanneer u minder dan drie jaar als zelfstandige werkzaam bent. In dat geval wordt er gekeken naar uw gemiddelde inkomen van de afgelopen drie kalenderjaren.

Neem contact op